Nie tylko Kraków – zanieczyszczenie powietrza to problem całej Polski

Europejska Agencja Środowiska (EEA) przygotowała raport dotyczący jakości powietrza w Europie. Jak na tle innych krajów UE wypada Polska?

PAMIĘTAJ: Wszystkie materiały (artykuły, grafiki i wizualizacje), umieszczane na Datablog.pl i KtoRzadzi.pl, mogą być kopiowane i publikowane bez zgody autorów. Jedynym warunkiem jest podanie źródła materiału.

Z wyjątkiem benzo[a]pirenów (BaP – widoczne na powyższej mapie), których emisja wzrosła, kraje Unii Europejskiej emitują mniej pierwiastków szkodliwych w porównaniu z 2003 r. Nie jest to jednak powód, z którego mogą cieszyć się Polacy, bo jakość powietrza w naszym kraju jest jedną z najgorszych w Europie. I nie jest prawdą, że wszystkiemu winne są rosnąca liczba samochodów i przemysł. To również efekt palenia wszystkiego, co wpadnie w ręce, w przydomowych piecach, o czym pisaliśmy tutaj: Które powiaty najbardziej zatruwają powietrze?

Emisja pierwiastków szkodliwych
Proc. emisji z 2004 r.; Źródło: EEA

Największym problemem Europy jest zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi (PM 10 i PM 2,5), ozonem troposferycznym (O3) i dwutlenkiem azotu (NO2). Ich wdychanie powoduje zwiększenie ryzyka nowotworowego, a także zwiększa częstotliwość występowania chorób serca i układu oddechowego. W Polsce na pierwszy plan wysuwają się szczególnie pyły zawieszone. PM 2,5 w 2012 r. odpowiadał za 432 tys. przedwczesnych zgonów w Europie, w tym 44,6 tys. w naszym kraju.

[big]PM 2,5 i PM 10 Źródło: EEA[/big]

Czym są pyły PM 10 i PM 2,5 (za: Zielone Mazowsze)?
Pył PM 10 – cząstki o średnicy do 10 µm. Utrzymują się w atmosferze do kilku godzin. Pył zawieszony w powietrzu może być zbudowany – w zależności od warunków powstawania – z cząstek dymu, sadzy, popiołu, związków nieorganicznych (np. azbestu), a także metali. Powstaje przede wszystkim w procesach spalania paliw stałych i ciekłych.
Pył PM 2,5 – cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm. Bardziej niebezpieczny od pyłu PM10, ponieważ ma zdolność przenikania przez pęcherzyki płucne, dostając się do krwiobiegu. Powoduje ogólne osłabienie układu oddechowego zwiększając zachorowalność na astmę, alergię, POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc). Wpływa szkodliwie na układ krwionośny przyczyniając się do wzrostu liczby arytmii oraz zawałów serca.

Pod względem koncentracji pyłów zawieszonych PM 2,5, które zbierają najbardziej śmiertelne żniwo w Europie, Polska znajduje się na drugim miejscu wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Wyprzedza nas tylko Bułgaria. Niechlubne trzecie miejsce zajmuje Słowacja. Pod tym względem najlepiej jest w Finlandii, Szwecji i Estonii.

Jeśli szukasz najlepszych wizualizacji z całego świata, zajrzyj na nasz facebookowy profil. Polub nas, by nic Ci nie umknęło.

Źródło danych: EEA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *