CiekawostkiGospodarkaMapaSpołeczeństwo

Gdzie mieszkają oszczędni Polacy?

Woda, gaz i prąd – sprawdziliśmy ich zużycie w gospodarstwach domowych. Zobaczcie, jak wielkie różnice dzielą mieszkańców poszczególnych województw.

Bezwzględne zużycie gazu, wody i energii elektrycznej w poszczególnych województwach nie byłoby miarodajnym porównaniem – jedne regiony są bardziej, a drugie mniej uprzemysłowione. Dlatego, by odpowiedzieć na pytanie, które regiony Polski są najbardziej, a które najmniej oszczędne, sprawdziliśmy zużycie gazu, wody i prądu w gospodarstwach domowych. Wyniki, które widać na mapach to zużycie per capita. Wizualizacje oparliśmy o dane GUS opracowane przez Mojapolis.pl.

Zobaczcie też: Które regiony polski najbardziej zatruwają powietrze?

Zużycie gazu

Najwięcej gazu zużywają mieszkańcy województwa mazowieckiego. W 2012 r. na głowę przypadło tu prawie 290 m sześciennych. Dla porównania, najbardziej oszczędni pod tym względem mieszkańcy województwa podlaskiego zużyli w tym czasie niecałą połowę tej ilości (136 m sześciennych).

Zużycie gazu

Mapa: Piotr Kozłowski, Datablog.pl; Dane: Mojapolis via GUS (2012); Wersja interaktywna mapy

Zużycie wody

Pod względem zużycia wody prym również wiedzie województwo mazowieckie. Niespełna 43 m sześcienne na osobę to prawie o połowę więcej niż w województwie podkarpackim (29 m sześciennych). Nasza mapa pokazuje, że wodę oszczędzają głównie mieszkańcy południowych regionów Polski. Mieszkańcy województw centralnych – wręcz przeciwnie.

Zużycie wody

Mapa: Piotr Kozłowski, Datablog.pl; Dane: Mojapolis via GUS (2013); Wersja interaktywna mapy

Zużycie energii elektrycznej

Pod względem zużycia prądu znów w czołówce znajduje się województwo mazowieckie (2081 kWh), ale tym razem mniej oszczędni okazują się być mieszkańcy województw małopolskiego (2210 kWh) oraz opolskiego (2092 kWh). W czołówce najoszczędniejszych znów znalazło się województwo podkarpackie (1636 kWh), które jednak ustępuje pod tym względem pola świętokrzyskiemu (1569 kWh).

Zużycie energii elektrycznej

Mapa: Piotr Kozłowski, Datablog.pl; Dane: Mojapolis via GUS (2010); Wersja interaktywna mapy