Europę zalewają nieznane dotąd narkotyki

Narkotyki zabijają rocznie ponad 200 Polaków, prawie tysiąc Niemców i niespełna 2 tys. Brytyjczyków. Te znane od lat stanowią duży problem dla instytucji walczących z narkomanią, ale prawdziwym wyzwaniem stają się nowe substancje narkotyczne.

Afganistan - opium
Budżet tego kraju opiera się o… heroinę

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) do zgonów spowodowanych zażywaniem narkotyków zalicza nie tylko przypadki przedawkowania, ale również przewlekłe choroby powodowane przez długotrwałe zażywanie narkotyków, samobójstwa wynikające z ich zażywania, etc. Liczba zgonów w poszczególnych krajach uzależniona jest oczywiście od wielkości populacji, ale wskaźnik zgonów na milion obywateli pozwala porównać, jak duży problem z narkotykami mają poszczególne kraje. Średnia w UE wynosi 17,3, podczas gdy w Polsce 7,6. Najgorzej jest w Estonii (126,8), a najlepiej – w Rumunii (2,2). Liczba zgonów nie zawsze wiąże się jednak ze spożywanymi ilościami narkotyków. W ostatnich latach EMCDDA odnotowała wzrost liczby zgonów, któremu towarzyszy poprawa czystości narkotyków. Sama agencja przyznaje jednak, że nie wiadomo, czy fakty te można ze sobą wiązać.

[big]
infografika - narkotyki[/big]Dane: EMCDDA

Narkotykowe problemy XXI wieku

Europejskie rynki narkotyków szybko się rozwijają i ewoluują. -Dowodzi tego fakt, że w 2014 r. wykryto ponad sto nowych substancji psychoaktywnych – powiedział przewodniczący zarządu EMCDDA Joao Goulao. W ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na nowe substancje psychoaktywne (znajdujące się głównie w dopalaczach). Spośród 450 tego rodzaju substancji znanych EMCDDA ponad połowa została zidentyfikowana w ciągu ostatnich trzech lat. Problemem stało się rozprowadzanie nielegalnych substancji przez internet. EMCDDA obliczyło, że obywatele UE mogą nabywać je za pośrednictwem 651 stron w sieci. A jakie narkotyki są najczęściej konfiskowane na Starym Kontynencie?

[big]
konfiskaty narkotyków - infografika[/big]Dane: EMCDDA

W Polsce dominują konopie

Polska na tle zdecydowanej większości krajów UE wypada dobrze pod względem liczby osób, które spożywają lub choć raz w życiu spróbowały narkotyków. Nie wiadomo, jak wypadamy pod względem popytu na dopalacze, bo metodologie gromadzenia danych w poszczególnych krajach nie są jednolite. Skupmy się zatem na najpopularniejszych, znanych od dawna narkotykach.

najpopularniejsze narkotyki w Polsce
Dane w proc.

 

Pochodnych konopi indyjskich próbował więcej niż co dziesiąty Polak. Znacznie większy odsetek dotyczy młodzieży w wieku 15-16 lat – prawie co czwarty uczeń choć raz palił trawkę (lub inne pochodne konopi). Na drugim miejscu jest amfetamina, której przynajmniej raz spróbowało 4 proc. uczniów. Dalej są kokaina (3 proc.) i ekstazy (2 proc.). Na tle wymienionych narkotyków wyróżnia się amfetamina. W jej przypadku rozstrzał pomiędzy grupami 15-16 lat a 15-64 lata jest proporcjonalnie znacznie mniejszy niż w przypadku pozostałych narkotyków.

Źródło danych: EMCDDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *