Darmowe warsztaty z dziennikarstwa danych

Jeszcze tylko dziś możecie zarejestrować się na bezpłatne warsztaty z dziennikarstwa danych, które odbędą się pod koniec października 2015.

W dniach 23-25 października 2015 r. w Katowicach odbędą się darmowe warsztaty z dziennikarstwa danych. Organizowane przez zaprzyjaźniony z nami MediaLab Katowice wydarzenie poprowadzą profesjonaliści z Journalism++. Zapisywać możecie się na tej stronie: AIR POLLUTION: DATA-JOURNALISM TO THE RESCUE.

Garść szczegółów

Skupiając się na temacie zanieczyszczenia powietrza w Katowicach, uczestnicy projektu wykorzystają dane liczbowe do prezentacji różnych aspektów tego zagadnienia w postaci realizacji charakterystycznej dla dziennikarstwa danych. Pracując w grupach, uczestnicy poznają wybrane metody pracy dziennikarzy danych i zastosują je do opracowania poszczególnych historii, które następnie utworzą ogólnodostępną publikację online, zawierającą pełny obraz problemu.

Przed rozpoczęciem projektu MediaLab wraz Journalism++ zgromadzą dane na temat zanieczyszczenia w Katowicach. Podczas warsztatów w mniejszych 3-4 osobowych grupach uczestnicy zajmą się bardziej szczegółowymi zagadnieniami, począwszy od definicji problemu i opracowania metodologii, która pozwoli zbadać temat, przez przetwarzanie i analizę danych, aż po przygotowanie wyników w postaci tekstu i wizualizacji danych. Osoby biorące udział w projekcie poznają metodologię pracy dziennikarzy danych, a także wybrane narzędzia, takie jak arkusz kalkulacyjny czy aplikacja OpenRefine.

Warsztaty nie są przeznaczone wyłącznie dla dziennikarzy, lecz dla wszystkich osób zainteresowanych tematem, które chciałyby poznać podstawowe metody i narzędzia pracy z danymi liczbowymi. Nie wymagamy określonych kompetencji w tym zakresie, choć znajomość arkusza kalkulacyjnego może być pomocna. Osoby biorące udział w projekcie powinny posiadać laptop z uprawnieniami administracyjnymi i nowoczesną przeglądarką.

Na stronie MediaLab Katowice dowiecie się więcej o prowadzących warsztaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *