Liczba mieszkańców Warszawy w latach 1921-2008

Według oficjalnych danych w Warszawie mieszka około 1,7 mln ludzi. A jak było wcześniej? Ilu mieszkańców liczyła stolica w latach 20., 30. i później? W jakim stopniu wojna wpłynęła na liczbę ludności Warszawy?

Socjolog i demograf, prof. Marek Okólski szacuje, że w Warszawie może obecnie mieszkać nawet 2,5 mln osób. Nie są to oczywiście dane oficjalne, bo te obejmują jedynie mieszkańców zameldowanych w stolicy. Trudno jednak oszacować rzeczywistą liczbę mieszkańców miasta. Według oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie mieszka 1 708 491 osób. 924 674 to kobiety, a 783 817 – mężczyźni (stan na grudzień 2011 roku).

Historyczne dane dotyczące liczby mieszkańców Warszawy prezentuje poniższy wykres:


*Liczby mieszkańców w tysiącach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *