Sukcesy i porażki rządu Donalda Tuska

O jakichkolwiek sukcesach rządu premiera Donalda Tuska potrafi coś powiedzieć jedynie co trzeci Polak. O porażkach wypowiada się natomiast aż ośmiu na dziesięciu dorosłych ankietowanych. Za co Polacy chwalą, a za co ganią koalicję PO – PSL?

Drugi gabinet premiera Tuska rządzi w Polsce od dwóch lat. Na okres w sumie sześciu lat rządów przypadły nieprzysparzający zwolenników światowy kryzys gospodarczy (choć paradoksalnie według Polaków skuteczna walka z kryzysem jest jedną z najważniejszych zalet rządu), ale i wymuszające przyspieszony rozwój Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 roku.

W badaniach przeprowadzonych przez CBOS pod koniec ubiegłego roku zapytano Polaków, co sądzą o rządach premiera Donalda Tuska. Zdecydowanej większości z łatwością przychodziła krytyka. Wymienianie pozytywnych aspektów podejmowanych decyzji było znacznie rzadsze. Oto największe sukcesy i porażki rządu Donalda Tuska zdaniem Polaków.

Warto zobaczyć: Cała prawda o “pijanych kierowcach” – raport

Jakie są, Pana(i) zdaniem, plusy dotychczasowej działalności obecnego rządu Donalda Tuska?
Dokonania rządu Procent odpowiedzi
Rozwój infrastruktury – są budowane drogi, autostrady, ogólnie dużo się buduje, remontuje 11%
Obrona przed kryzysem, minimalizowanie skutków kryzysu – uniknęliśmy kryzysu, kryzys nas nie pogrążył, stabilizacja gospodarcza, utrzymanie gospodarki w ryzach, nie wpadliśmy w recesję 5%
Wypowiedzi na temat wykorzystania funduszy unijnych i wysokości unijnych dotacji 4%
Dobra, właściwa polityka zagraniczna – wszystkie wypowiedzi na ten temat 4%
Sukces organizacyjny Euro 2012 2%
Rozwój infrastruktury sportowej – stadiony, „orliki” 2%
Polityka gospodarcza – działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, początek ożywienia gospodarczego i poprawy sytuacji na rynku pracy 2%
Wydłużenie urlopów rodzicielskich 2%
Pozytywnie o reformie emerytalnej – aprobata likwidacji OFE, zniesienia przywilejów emerytalnych niektórych grup i podniesienia wieku emerytalnego dla kobiet 1%
Korzystne zmiany w innych dziedzinach, takich jak służba zdrowia 3%
Jakość rządów Procent odpowiedzi
Ogólne zadowolenie z rządów – dobrze rządzi, zarządza krajem 4%
Stabilna sytuacja polityczna – ciągłość rządów i niedopuszczenie PiS do władzy 4%
Pozytywnie o intencjach i staraniach rządu – chce coś zrobić, reformuje, działa w poczuciu odpowiedzialności za kraj i obywateli 1%
Pozostałe pozytywne wypowiedzi na temat jakości funkcjonowania na scenie politycznej oraz wizerunku rządu i premiera 2%
Trudno powiedzieć, nie wiem, nie interesuję się tym 23%
Brak plusów – nic dobrego nie zrobili, nie widzę nic pozytywnego itp. 44%
Jakie są, Pana(i) zdaniem, minusy dotychczasowej działalności obecnego rządu Donalda Tuska?
Zaniechania lub porażki rządu Procent odpowiedzi
Brak pracy; duże, rosnące bezrobocie 23%
Zmiany w systemie emerytalnym – ogólnie: zła reforma, podniesienie wieku emerytalnego, zamieszanie wokół OFE i ZUS, zamach na OFE, brak reformy KRUS-u 17%
Służba zdrowia – coraz gorsza sytuacja pacjentów, brak refundacji leków, kolejki do lekarzy 11%
Pogarszające się, ciężkie warunki materialne obywateli – niskie zarobki, emerytury, renty (brak podwyżek), rosnące koszty utrzymania, drożyzna w sklepach, ubożenie społeczeństwa 10%
Brak działań na rzecz ochrony praw pracowniczych – złe prawo pracy, elastyczny czas pracy, umowy śmieciowe, polityka wbrew interesom pracowników – ogólnie 6%
Zła sytuacja gospodarcza, zła polityka gospodarcza – brak poprawy, degradacja gospodarki, „doprowadzili kraj do ruiny” 6%
Zły stan finansów publicznych, zła polityka finansowa – wzrost zadłużenia, deficyt budżetowy 5%
Brak perspektyw dla młodych 5%
Szkolnictwo – obniżenie wieku szkolnego, brak reform programów nauczania, kontynuacja gimnazjów 5%
Zły system podatkowy, polityka podatkowa – zbyt wysokie podatki, fiskalizm państwa 4%
Brak polityki prorodzinnej – mało miejsc w przedszkolach, żłobkach, brak troski o rodziny 4%
Emigracja zarobkowa 3%
Pogarszająca się sytuacja zakładów pracy, upadłość wielu firm, niedostateczne wspieranie przedsiębiorczości, brak działań 3%
Rozproszenie własności – za dużo prywatyzują, sprzedaż spółek skarbu państwa, wyprzedaż majątku narodowego 3%
Polityka socjalna – coraz trudniej o świadczenia, niskie, nierewaloryzowane świadczenia, brak troski o najbiedniejszych 3%
Drogi, infrastruktura – niedokończone autostrady, fatalny stan dróg, brak modernizacji kolei 2%
Polityka zagraniczna – negatywne oceny m.in. wizy do USA, misje wojskowe, nie dość dobre relacje z Rosją 2%
Polityka wobec UE i dotacje z UE – złe wykorzystanie pieniędzy unijnych, marnotrawienie funduszy unijnych 2%
Brak mieszkań, drogie mieszkania 1%
Zła polityka rolna 1%
Inne oceny negatywne: prawo i administracja (chaos legislacyjny, biurokracja, samowola urzędnicza, przerost administracji); prawo, praworządność, wymiar sprawiedliwości (korupcja, brak walki z korupcją, afery) 2%
Styl rządzenia, jakość rządów Procent odpowiedzi
Niewywiązywanie się z obietnic, gołosłowność 10%
Złe rządy i zły stan państwa – ogólnie 8%
Brak długofalowej polityki, brak kreatywności, brak reform, brak wizji przyszłościowej. Nadmierna opieszałość rządu, zbytnia zachowawczość – nic nie robią 8%
Arogancja władzy – nie liczą się z ludźmi, idą przeciwko obywatelom, brak komunikacji ze społeczeństwem, demagogia, propaganda sukcesu 6%
Sposób funkcjonowania na scenie politycznej – politykierstwo, kłótnie z PiS-em, tematy zastępcze, zideologizowany dyskurs polityczny 5%
Krytyczna ocena członków rządu, ich kompetencji, składu rządu, stylu działania, spójności wewnętrznej 4%
Prywata, brak troski o państwo 3%
Inne zarzuty (m.in. niewyjaśniona katastrofa smoleńska oraz koszty Euro 2012 i budowy Stadionu Narodowego) 3%
Trudno powiedzieć 16%
Brak minusów, nie widzę nic złego 3%

*Procenty nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wymienić kilka różnego rodzaju plusów i minusów działalności rządu.

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *