Polacy coraz bardziej zadowoleni z życia. Najbardziej w małych miejscowościach

Rośnie poziom zadowolenia Polaków z życia – wynika z badań CBOS i GUS. Najwyższy poziom zadowolenia odnotowano na wsiach i w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców.

CBOS przeprowadził badania na temat zadowolenia Polaków z życia oraz tego, co daje nam satysfakcję. Badanie, podobnie jak w poprzednich latach przeprowadzono w grudniu. – Przez ostatni rok zwiększył się poziom zadowolenia Polaków z większości wymiarów życia, a w przypadku połowy z nich jest on najwyższy z dotychczas zarejestrowanych. Rekordowo wysoki odsetek respondentów deklaruje obecnie poczucie satysfakcji w sferze materialnej, z przebiegu pracy zawodowej, ze swojego małżeństwa lub stałego związku, a także z perspektyw na przyszłość – poinformował w styczniu CBOS.

Podobne wnioski można wyciągnąć z raportu GUS, który na początku roku opublikował wyniki Badania Spójności Społecznej 2018. Wskaźnik poziomu zadowolenia (satysfakcji) z życia “ogólnie rzecz biorąc”, należy do podstawowych i najczęściej stosowanych miar dobrobytu subiektywnego. Zakłada się bowiem, że oceniając poziom satysfakcji z własnego życia, dana osoba bierze pod uwagę wszystkie te jego aspekty, które uważa za istotne. W pierwszej połowie 2018 r. zadowolonych ze swojego życia ogólnie rzecz biorąc było 83% mieszkańców Polski w wieku co najmniej 16 lat i jest to o 5 p. proc. więcej niż w 2015 r.
Nie zaobserwowano wyraźnych różnic w poziomie zadowolenia z życia pomiędzy poszczególnymi klasami miejscowości ze względu na ich wielkość. Najwyższy poziom zadowolenia odnotowano na wsiach i w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców (po 84% osób zadowolonych). Najmniejszy – w miastach od 100 do 500 tys. oraz od 20 do 100 tys. mieszkańców (po 81 %).

gus
Zadowolenie z życia ogólnie rzecz biorąc według województw (w % osób w wieku 16 lat i więcej). Źródło: GUS

Zdecydowana większość (83%) mieszkańców Polski w wieku 16 lat i więcej była w 2018 r. zadowolona ze swojego życia ogólnie rzecz biorąc. Najczęściej zadowolenie z życia deklarowali mieszkańcy województwa wielkopolskiego i pomorskiego (87-88%), najrzadziej województwa lubelskiego i łódzkiego (76-77%).

Różnice między województwami w poziomie wskaźnika zadowolenia z życia ogólnie rzecz biorąc wynosiły do 12 p. proc. Najczęściej zadowolenie z życia wyrażali mieszkańcy województw: wielkopolskiego, pomorskiego (87-88%) oraz małopolskiego i zachodniopomorskiego (85%) Z kolei: lubelskie, łódzkie oraz podlaskie i warmińsko-mazurskie, to województwa o najniższym poziomie zadowolenia z życia (76-79 % osób zadowolonych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *