Obraz polskiej migracji: Dokąd wyjeżdżamy i kto do nas przyjeżdża?

Największe grupy polskich imigrantów od lat się kurczą. Ale dane ONZ nie pokazują wszystkiego.

PAMIĘTAJ: Wszystkie materiały (artykuły, grafiki i wizualizacje), umieszczane na Datablog.pl i KtoRzadzi.pl, mogą być kopiowane i publikowane bez zgody autorów. Jedynym warunkiem jest podanie źródła materiału.

Wbrew powszechnej opinii, to nie w w Wielkiej Brytanii mieszka najwięcej Polaków. W latach dziewięćdziesiątych “ziemią obiecaną” były Stany Zjednoczone. W 1990 r. mieszkało tam 450 tys. urodzonych w Polsce. Liczba ta 10 lat później wzrosła do pół miliona, ale Ameryka nie była już wówczas ulubionym celem migracyjnym Polaków. Od początku lat 90. bardzo dynamiczny wzrost wyjazdów Polaków do Niemiec sprawił, że w 2000 r. za naszą zachodnią granicą mieszkało 670 tys. naszych rodaków. 13 lat później liczba ta przekroczyła milion (1,15 mln). W tym samym czasie Wielka Brytania stała się drugim co do wielkości skupiskiem polskich emigrantów. Stany Zjednoczone zamknęły podium.

Na poniższą mapę nanieśliśmy kraje, w których mieszkają lub mieszkały największe zbiorowości obywateli urodzonych w Polsce. Funkcja Visible Layers pozwala rozwinąć listę, z której można wybrać interesujące nas lata. Dane domyślne obejmują 2013 r.


[big]
[/big]

Liczby mieszkańców Polski urodzonych za granicami naszego kraju zmieniają się zupełnie inaczej. Po pierwsze, ranking największych społeczności od lat pozostaje niezmienny, a po drugie, ich wielkości się kurczą. Dane ONZ, które wykorzystaliśmy na wizualizacjach, nie obejmują jednak lat 2014 i 2015, a w tych doszło do wielu zmian. Na wykresach nie uwzględniliśmy również narodowości, których “polskie przedstawicielstwa” są mniejsze niż 10 tys. A to one, od chwili wejścia Polski do strefy Schengen, najsilniej wpłynęły na napływ (europejskich) imigrantów do Polski. Nie bez znaczenia był również konflikt na Ukrainie, którego skutki widać dopiero w statystykach Urzędu Do Spraw Cudzoziemców z 2014 r.

Liczba unijnych obcokrajowców w Polsce wzrosła z 77 tys. w 2008 r. do ponad 120 tys. w 2013 r. Najwięcej mieszkańców Unii z ważnymi dokumentami pochodziło z Niemiec, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Hiszpanii. Z najnowszych danych Urzędu Do Spraw Cudzoziemców wynika, że obecnie w Polsce legalnie przebywa 175 tys. imigrantów. Rok wcześniej było ich o 50 tys. mniej. Zdaniem ekspertów, tak duży wzrost w tak niedługim okresie wynika głównie z napływu uciekających przed wojną i szukających pracy Ukraińców.

Dane: ONZUDSC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *