Najbardziej zadłużone kraje Unii Europejskiej

Jak bardzo zadłużona jest Unia Europejska? Które kraje Wspólnoty znajdują się w najsłabszej kondycji finansowej? Prześwietliliśmy zadłużenie państw UE w latach 1995-2012.

Poniższa mapa przedstawia poziom zadłużenia we wszystkich krajach Unii Europejskiej (z wyłączeniem Chorwacji). Kolor bąbelków zależny jest od ogólnego poziomu zadłużenia mierzonego w euro, podczas gdy ich wielkość odzwierciedla zadłużenie poszczególnych państw jako procent PKB. Upraszczając: Im ciemniejsze i większe bąbelki, tym większe zadłużenie.

By dowiedzieć się, jak sytuacja zmieniała się w latach 1995-2012, wystarczy wcisnąć “Play”.

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *