Kto głosuje na PiS, a kto na Nowoczesną?

Największymi optymistami są wyborcy Nowoczesnej, a najbardziej otwarci na zmiany – wyborcy Kukiz’15. Odpowiadamy na pytanie: kto głosował na partie zasiadające obecnie w parlamencie?

PAMIĘTAJ: Wszystkie materiały (artykuły, grafiki i wizualizacje), umieszczane na Datablog.pl i KtoRzadzi.pl, mogą być kopiowane i publikowane bez zgody autorów. Jedynym warunkiem jest podanie źródła materiału.

Wyborcy której partii są najbardziej optymistyczni? Którzy paranoicznie myślą o polityce? Którzy są najbardziej otwarci na zmiany, a którzy nie ufają elitom politycznym? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w oparciu o badanie przeprowadzone przez CBOS.

Ośrodek zadał reprezentatywnej próbie Polaków pytania, z których wyłonił się obraz poziomu optymizmu i innych cech charakteryzujących poszczególnych pytanych. Na koniec zapytał ich o poglądy polityczne, co pozwoliło przyporządkować dane cechy do elektoratów konkretnych ugrupowań. Czym wyrażają się przebadane przez CBOS cechy?
Optymizm – pesymizm, wyrażający się w ocenach i prognozach dotyczących sytuacji w kraju i własnej,
otwartość na zmiany: zachowawczość – innowacyjność, wyrażające się w stosunku do zmian zachodzących w świecie, a także gotowości do ich wprowadzania,
skłonność do współpracy, polegająca na wierze w możliwość kształtowania nieantagonistycznych stosunków międzyludzkich i oparta na zaufaniu do innych ludzi,
paranoiczne myślenie o polityce, wyrażające się w przekonaniu o istnieniu ukrytych sił kierujących światem i wierze w tzw. spiskową teorię dziejów,
autorytaryzm, polegający na przeświadczeniu o występowaniu hierarchicznej organizacji stosunków międzyludzkich, wierze w skuteczność rozwiązań opartych na sile i przekonaniu o konieczności podporządkowania się autorytetom,
anomia, rozumiana jako doświadczenie braku sensu, zagubienia w świecie społecznym, niepewność co do obowiązujących w nim wartości i reguł,
alienacja polityczna, oznaczająca poczucie wyobcowania ze świata polityki, braku wpływu na tę sferę oraz nieufność wobec mechanizmów i elit politycznych.

Nasilenie wyżej wymienionych postaw psychologicznych badano przy użyciu skal konstruowanych każdorazowo na podstawie kilku pytań ankiety. Wykorzystanie takich skal pozwala na przedstawienie otrzymanych wyników w formie syntetycznych wskaźników. A zatem jakich wyborców mają partie znajdujące się obecnie w parlamencie?

Jeśli nie widzisz powyższego wykresu, kliknij tutaj.

Jeśli szukasz najlepszych wizualizacji z całego świata, zajrzyj na nasz facebookowy profil. Polub nas, by nic Ci nie umknęło.

Źródło: KtoRzadzi.pl
Źródło danych: CBOS; Badanie zostało przeprowadzone przed wyborami parlamentarnymi. Za wyborców danej partii uznaliśmy ludzi zdeklarowanych oddać głos na konkretne ugrupowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *