Islam staje się największą religią na świecie

Dlaczego liczba muzułmanów rośnie zdecydowanie szybciej niż wyznawców innych religii? Jak będzie wyglądał “religijny świat” w 2050 r.? Odpowiadamy.

Obecnie na świecie żyje 2,17 mld chrześcijan. Muzułmanów – 1,6 mld. W 2050 r. proporcje wyniosą 2,92 do 2,76. Jeśli trendy pozostaną niezmienne, w 2070 r. liczba muzułmanów zrówna się z liczbą chrześcijan. Czy to efekt działalności organizacji terrorystycznych działających pod przykrywką szerzenia islamu? Nie. Biologii.

ZOBACZ KONIECZNIE: Analiza zamachów terrorystycznych z ostatnich 45 lat w Europie Zachodniej

chrześcijanie i muzułmanie 2010-2050
Dane: PRC; Wizualizacja: Piotr Kozłowski, Datablog.pl

struktura wiekowa wyznawców islamu i chrześcijan

Wyznawcy islamu są zdecydowanie najmłodsi i żyją w tych rejonach świata, w których przewiduje się największy przyrost naturalny. W 2010 r. 27 proc. chrześcijan stanowili ludzie w wieku poniżej 15 lat. W przypadku muzułmanów liczba ta wynosiła 34 proc. Znacznie mniejszą część wyznawców islamu stanowią też ludzie po sześćdziesiątce (7 proc.). To właśnie współczynniki zgonów i narodzin oraz uwarunkowania geograficzne sprawiają, że w drugiej połowie XXI wieku islam stanie się religią dominującą.

zmiana liczby ludnosci na swiecie do 2050 roku
Źródło: PRC

Co się wydarzy do 2050 r.

“Religijny świat” w 2050 r. będzie wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie:
– Liczba muzułmanów będzie zbliżona do liczby chrześcijan.
– Udział ateistów, agnostyków i innych, którzy nie utożsamiają się z żadną religią, w globalnej populacji będzie mniejszy niż obecnie (pomimo ich rosnącej liczby w takich krajach jak m.in. USA czy Francja).
– Liczba buddystów pozostanie prawie niezmienna.
– Co dziesiąty mieszkaniec Europy będzie wyznawcą islamu.
– Hinduizm pozostanie dominującą religią w Indiach, ale jednocześnie będzie tu żyła największa populacja muzułmanów.
– W Stanach Zjednoczonych chrześcijanie nie będą już stanowili 3/4 populacji – ich liczba spadnie do 2/3. Największą religią niechrześcijańską przestanie być judaizm. Stanie się nim islam.
– Chrześcijanie z Afryki Subsaharyjskiej będą stanowili 40 proc. wszystkich chrześcijan na świecie.

Warto przeczytać: W tym kraju skazuje się na śmierć więcej osób niż we wszystkich pozostałych razem wziętych.

Źródło: Pew Research Center, World Bank. Prognozy oparto o wskaźniki emigracji, rozmieszczenie geograficzne największych religii świata, przyrost naturalny i średnią długość życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *