Na jakie wydatki stać Polaka, a na jakie Szwajcara?

Mieszkaniec Liechtensteinu na wydatki w 2014 r. mógł przeznaczyć prawie 55 tys. euro. Polak – niecałe 6 tys. Zobaczcie, jak indeks siły nabywczej dzieli Europę.

8,83 tryliona euro – tyle pieniędzy zostało w ubiegłym roku w portfelach Europejczyków po odliczeniu podatków. Daje to średnią siłę nabywczą równą 12 112 euro na osobę (o 2 proc. więcej niż rok wcześniej). Do tego poziomu przeciętnemu Polakowi jednak daleko. Amplitudy siły nabywczej w poszczególnych krajach pokazują, jak wiele dzieli Europę Północną i Zachodnią od Południowej, Środkowej i Wschodniej.

W 2014 r. Polacy mogli przeznaczyć na wydatki około 950 mld zł (227 mld euro), a zatem siła nabywcza przeciętnego Polaka wyniosła niecałe 6 tys. euro – stanowiła niecałą połowę siły nabywczej przeciętnego Europejczyka. Nieco lepiej sytuacja wygląda, gdy porówna się poziom indeksu liczony dla przeciętnego gospodarstwa domowego. W tym przypadku proporcja wynosi 1 do 2, co oznacza, że polskie gospodarstwa domowe mogą przeznaczać na wydatki “jedynie” dwukrotnie mniej niż przeciętne gospodarstwa europejskie.

Dziesięć państw o największej sile nabywczej na mieszkańca:
​1) ​Liechtenstein – ​54 840 euro; indeks siły nabywczej* – ​418,3
​2) ​Szwajcaria – ​37 153; ​283,4
​3) ​Norwegia – ​30 560; ​233,1
​4) ​Luksemburg – ​28 851; ​220,0
​5) ​Dania ​- 22 044; ​168,1
​6) ​Austria – ​21 891; ​167,0
​7) ​Niemcy – ​21 579; ​164,6
​8) ​Szwecja – ​21 320; ​162,6
​9) ​Francja – ​19 643; ​149,8
​10) ​Finlandia – 19 379; 147,8
*​​Średnia europejska – 13 112; 100

Podobnie jak w poprzednich latach, widać znaczną różnicę w zamożności pomiędzy państwami Europy Zachodniej i Północnej oraz Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Krajom o niskiej sile nabywczej udawało się w ostatnich latach stopniowo poprawiać swą pozycję, jednak wiele z nich znacząco ucierpiało wskutek kryzysu finansowego. Poniższa mapa pokazuje, jak wielkie różnice dzielą poszczególne regiony Starego Kontynentu.

Siła nabywcza w Europie 2014/2015
Im chłodniejszy kolor, tym mniejsza siła nabywcza. Źródło: GfK.

Informacje o badaniu

Dane wykorzystane w materiale pochodzą z badania GfK Purchasing Power, opierającym się na danych statystycznych dotyczących wysokości dochodów, podatków i świadczeń społecznych oraz na prognozach instytucji finansowych. W badaniu pojęcie siły nabywczej rozumiane jest jako dochód rozporządzalny na mieszkańca (wliczając w to wszelkie otrzymane świadczenia społeczne) po odjęciu podatków i darowizn na cele dobroczynne. Konsumenci wykorzystują ogólną siłę nabywczą do pokrycia wydatków na artykuły spożywcze, opłaty za mieszkanie (czynsz, energia itp.), usługi, składki na prywatne plany emerytalne i ubezpieczenia, wakacje, koszty przejazdów czy wydatki konsumpcyjne.

Źródło: GfK Purchasing Power

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *