Co rośnie szybciej – ceny czy pensje?

Ceny każdego roku są coraz wyższe – to fakt. Ale pensje również. Co rośnie szybciej? Sprawdziliśmy.

“Ceny rosną, a pensje pozostają bez zmian” – to slogan często wykorzystywany przez partie opozycyjne szczególnie w okresie kampanii wyborczych. I to bez względu na to, kto aktualnie tworzy rząd. Postanowiliśmy sprawdzić, ile w nim prawdy. Porównaliśmy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych do średnich wynagrodzeń w okresie 2003-2013.

Czym jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych? Informuje on, jak zmieniały się ceny w porównaniu z poprzednimi latami. Jeśli wartość wskaźnika dla danego roku wynosi np. 105, oznacza to, że ceny wzrosły o 5 proc. względem poprzedniego roku. By zwizualizować rosnące z roku na rok ceny, postanowiliśmy odnosić je do roku 2003. Dzięki temu udało nam się wyznaczyć linię trendu.

ODPOWIADAMY NA PYTANIE: Czy warto się uczyć, jeśli chce się więcej zarabiać?

Podobnie postąpiliśmy ze średnimi wynagrodzeniami: kwoty z 2003 r. potraktowaliśmy jako 100 proc. i do nich porównywaliśmy średnie pensje z następnych lat. Tym sposobem uzyskaliśmy tę samą skalę dla dwóch wskaźników. Co zatem rośnie szybciej – ceny czy zarobki? Poniższy wykres nie pozostawia wątpliwości.

ceny a zarobki w Polsce
Dane: GUS via Mojapolis, opracowanie własne

Na powyższym wykresie wartości dla poszczególnych lat dotyczą całego kraju. Jeśli chcecie poznać szczegóły dotyczące konkretnych województw, kliknijcie w wizualizację dostępną na samej górze. Co oznaczają kolory? Im cieplejszy, tym większa wartość wskaźnika (cen lub zarobków). Wizualizacja dowodzi, że w każdym województwie wzrost wynagrodzeń jest znacznie bardziej dynamiczny niż wzrost cen.

Źródła danych: GUS via Mojapolis.pl, opracowanie własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *