Chiny skazują na śmierć więcej ludzi niż reszta świata

W 2014 r. 55 krajów skazało na śmierć co najmniej 2 466 osób – to o 28 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie prawie o jedną czwartą spadła liczba wykonanych egzekucji.

Amnesty International odnotowała 607 egzekucji w 22 państwach w 2014 r. Realna liczba straconych osób jest jednak znacznie wyższa. Szacuje się, ze Chiny wykonują więcej egzekucji niż reszta świata, ale nie istnieją dane na ten temat. Wiele krajów – w tym Białoruś – wykonuje egzekucje w tajemnicy przed skazanymi, ich rodzinami i prawnikami.

W innych krajach, jak na przykład w Erytrei, Malezji, Korei Północnej czy Syrii, dostęp do informacji jest bardzo niewielki lub w ogóle go nie ma. Dzieje się tak z powodu bardzo restrykcyjnej praktyki tych państw lub też niestabilnej sytuacji politycznej.

Pod koniec 2014 r. około 20 tys. osób znajdowało się w celach śmierci na całym świecie.

Pomimo zwiększającej się liczby osób skazywanych na śmierć, maleje liczba krajów, w których dokonuje się egzekucji. W 1995 r. było ich 41. Dziś – 22.

Kara śmierci - egzekucje na świecie
Kraje, w których przeprowadzano kary śmierci. Źródło: Amnesty International

Dlaczego niektóre państwa wciąż stosują karę śmierci?

W 2014 r. AI zaobserwowało, że wiele z państw stosujących karę śmierci, usprawiedliwia ją odpowiedzią na zagrożenia – prawdziwe bądź postrzegane jako potencjalne – dla bezpieczeństwa państwowego oraz dla bezpieczeństwa publicznego, stwarzane przez terroryzm, zbrodnie czy też wewnętrzny brak stabilizacji. W grudniu 2014 r. w następstwie ataku terrorystycznego na szkołę w Peszawarze, gdzie zginęło 149 osób, głównie dzieci, Pakistan zniósł moratorium na wykonywanie kary śmierci. Od tego czasu dziesiątki osób zostały stracone.

Wiele innych państw, w tym Iran, Korea Północna, Palestyna i Arabia Saudyjska, kontynuują stosowanie kary śmierci jako narzędzia do tłumienia sprzeciwu politycznego.

Lepiej ściąć, niż płacić?

Popularną jest opinia, że kara śmierci jest znacznie tańsza niż utrzymywanie skazańca z dożywotnim wyrokiem. Tymczasem w USA rygorystyczne procedury procesowe i długotrwałe apelacje powodują, że kara śmierci kosztuje znacznie więcej niż kara dożywotniego pozbawienia wolności. -Z wielu badań amerykańskich badaczy wynika, że kara śmierci może być od 1,5 do 3 razy bardziej kosztowna dla państwaPonadto w ubiegłym roku 112 osób z 9 krajów zostało uniewinnionych. To niewinni ludzie, których skazano na śmierć – czytamy w raporcie AI.

Tutaj znajdziecie historyczne dane dotyczące kary śmierci.

W większości krajów, gdzie skazano ludzi na śmierć, bądź dokonano egzekucji, karę śmierci nałożono po postępowaniu, które nie spełniało międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu. W kilku państwach – w tym w Afganistanie, Bahrajnie, Chinach, Iranie, Iraku, Korei Północnej, Arabii Saudyjskiej – wyroki śmierci opierały się na „zeznaniach”, które złożono w wyniku tortur lub innego złego traktowania. W wielu krajach ludzie są skazywani na śmierć i zabijani w imieniu prawa za zbrodnie związane z narkotykami, korupcją, popełnienie cudzołóstwa, obrazę proroków islamu czy czarodziejstwo i magię.

Źródło: Raport Amnesty International

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *