Łukasz Żyła - Datablog
Łukasz Żyła

Łukasz Żyła

Informacje: czy jeszcze publiczne?

Gminy niechętnie dzielą się danymi Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu danymi publicznymi. W dobie cyfryzacji i rosnącego zapotrzebowania na transparentność, sposób udostępniania danych przez te jednostki staje się przedmiotem coraz większego zainteresowania. Raport udostępniania danych przez…

Transparentność i dostępność to nie tylko wyzwania, ale i perspektywy

Postanowiliśmy nieco rozwinąć nasz ostatni temat oparty na badaniach dostępności plików w polskich gminach. Niewątpliwie w obliczu rosnących oczekiwań obywateli dotyczących otwartości i dostępności informacji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego (JST) stają przed wyzwaniami związanymi z implementacją przepisów o dostępie do…