Wykres

Uzależnienie energetyczne Europy

Jak pozyskiwana jest energia elektryczna w poszczególnych krajach Europy? Które państwa emitują najwięcej dwutlenku węgla? W których udział energii odnawialnej jest największy i jak na tym tle wypada Polska? Tego wszystkiego dowiecie się z załączonego interaktywnego diagramu.

Dane wykorzystane do stworzenia diagramu pochodzą z Eurostatu i dotyczą okresu do roku 2008, a zatem nie są aktualne. Nie zmienia to faktu, że dobrze pokazują kierunek, w którym – pod względem energetycznym – dążą poszczególne kraje Europy.

Jak obsługiwać poniższy diagram? To proste. Wystarczy wcisnąć przycisk „Play” lub włączyć opcję pełnego ekranu (lewy-dolny róg okna diagramu). Przycisk „Visualizing” przeniesie Was na stronę visulizing.org, z której pochodzi aplikacja.


by Gregor Aisch